Bouwkundig onderzoek en advies

Adviesbureau Bertram Maastricht B.V. is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau dat sinds 1990 klaarstaat voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Jarenlange ervaring in advies, management en CAD maakt ons tot een all-round bouwkundig ingenieursbureau. Onze werkwijze kenmerkt zich door een efficiënte aanpak en persoonlijke benadering.


Milieulast Berekening


GRATIS REKENPROGRAMMA MILIEULASTEN BIJ BOUWPROJECTEN

Volgens het nieuwe Bouwbesluit 2012 moeten bouwaanvragen voor nieuwbouw van kantoren en woningen voortaan vergezeld gaan van een berekening van de milieulasten. Voor de Limburgse bouwkostenadviesbureaus Assay Plan- & VastgoedEconomie (Assay PVE) in Venray en Adviesbureau Bertram Maastricht (ABM) in Maastricht was dit aanleiding om samen met 10 andere bouwkostenadviesbureaus in Nederland een gratis rekenprogramma op te zetten waarmee de opdrachtgever zelf een indicatie van de milieulasten kan berekenen.

Het gratis rekenprogramma is in de eerste plaats bedoeld voor opdrachtgevers in de bouw, architecten en bouwbedrijven die zelf projecten ontwikkelen. Met dit programma is door opdrachtgevers eenvoudig te berekenen wat de bouwkosten en de milieulasten van nieuwbouw projecten zijn. Het resultaat is een overzicht van de milieulasten die het project teweegbrengt, gekoppeld aan de elementenbegroting van het project. Als de gegevens van het project worden aangepast, zijn gelijktijdig de effecten daarvan op de milieulasten en de bouwkosten te zien. Voor de milieudata in het model werken de bouwkostenadviesbureaus samen met de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft, die diverse milieu-indicatoren van een groot aantal materialen in een database heeft verzameld.

Eenzelfde begrotingsmethode
Naast het rekenprogramma lanceren de twaalf bouwkostenadviesbureaus een uniforme begrotingsmethode. Aanleiding is het nieuwe Bouwbesluit 2012, waarin art. 5.9 'Duurzaam bouwen' eist dat een berekening van de milieulasten in de vorm van de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen bij bouwaanvragen moet zijn gevoegd; voorlopig alleen voor nieuwbouw van woningen en kantoren. De begrotingen en het resultaat van aanbestedingen van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten nemen de bureaus op in een databank. Dankzij het grote aantal gegevens krijgen ze een nog betrouwbaarder inzicht in de markt. De gemeenschappelijke werkwijze is opgezet volgens de nieuwe NEN 2699, zodat de bouw- en investeringskosten van een project direct een plaats krijgen binnen de beoordeling van lasten en baten in de hele levenscyclus van een gebouw.

Assay PVE en ABM
Assay PVE en ABM zijn bouwkostenadviesbureaus die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging Bouwkostendeskundigen (NVBK) en ingeschreven zijn in het Register Kostenmanager Nederland (RKN). Beide Limburgse bureaus zijn onafhankelijk en verzorgen onder meer bouwkostenmanagement en bouwkostenadvies voor gemeenten, instellingen, bedrijven en particulieren. In Bouwprojecteconomie werken Assay PVE en ABM samen met Alphaplan in Alphen aan de Rijn, Archisupport in Amerongen, Bouwintentie Bouwkundig Adviesbureau in Zaandam, Bouwkostenadvies IOB in Dordrecht, Hulsebosch Bouwkundig Adviesbureau in Hank, Huls Bouwkostenmanagement in Zwolle, KBS Bouwkosten Adviesbureau in Sneek, Willum OntwerpAdvies in Eindhoven, Wiegerinck Architectuur Stedenbouw in Arnhem en Winket Huisvestingseconomie in Roosendaal. Het gratis rekenprogramma is beschikbaar op www.bouwprojecteconomie.nl , een gezamenlijke site van de 12 initiatiefnemende bureaus.




Email




EcoQuastor EcoQuastor


Projecten
(Klik op de afbeelding voor meer informatie)
Adviesbureau Bertram Maastricht BV
Postbus 2197 - 6201 CB Maastricht
Bezoekadres:
Dr. Bakstraat 89 - 6216 CD Maastricht


Tel.: +31 (0)43 354 77 66
Fax: +31 (0)43 354 77 67
Web: www.bertram.nl
E-mail: