Bouwkundig onderzoek en advies

Adviesbureau Bertram Maastricht B.V. is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau dat sinds 1990 klaarstaat voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Jarenlange ervaring in advies, management en CAD maakt ons tot een all-round bouwkundig ingenieursbureau. Onze werkwijze kenmerkt zich door een efficiënte aanpak en persoonlijke benadering.


Bouwkundige Inspecties & Metingen


Bouwkundige Inspecties


Een bouwkundige inspectie is bedoeld om de feitelijke bouwkundige toestand van onroerend goed te beoordelen. Zo wordt gekeken naar de kwaliteit van de kozijnen, ramen en deuren. Het dak en de gevels worden beoordeeld (zijn er scheuren aanwezig en zijn die -op termijn- van invloed op de constructie), de hemelwaterafvoer-voorzieningen en de installaties worden bekeken en het binnenwerk wordt beoordeeld. Tot slot geeft Adviesbureau Bertram Maastricht B.V. haar indruk van de algehele staat van onderhoud en de constructie van het pand.

Aan de hand van de inspectie stelt Adviesbureau Bertram Maastricht B.V. een rapport op van haar bevindingen op basis waarvan een advies over de te treffen maatregelen gegeven wordt, met daarbij een onderscheid in wat noodzakelijk, nuttig of wenselijk is. Tevens geeft ons bureau aan wat volgens ons op korte termijn dient te geschieden en welke punten in de komende jaren zouden moeten worden aangepakt. Ook vermeldt het rapport een globale indicatie van de kosten die aan de te treffen voorzieningen verbonden zijn.


Metingen


Adviesbureau Bertram Maastricht B.V. voert NEN 2580 metingen uit.
Bij deze metingen wordt de gebruikersoppervlakte van een gebouw inzichtelijk gemaakt en de eventueel verhuurbare oppervlakte van een gebouw aangegeven. Tevens valt de nuttige oppervlakte van een gebouw te berekenen en de woonoppervlakte van een gebouw.


Email
EcoQuastor EcoQuastor


Projecten
(Klik op de afbeelding voor meer informatie)
Adviesbureau Bertram Maastricht BV
Postbus 2197 - 6201 CB Maastricht
Bezoekadres:
Dr. Bakstraat 89 - 6216 CD Maastricht


Tel.: +31 (0)43 354 77 66
Fax: +31 (0)43 354 77 67
Web: www.bertram.nl
E-mail: