Bouwkundig onderzoek en advies

Adviesbureau Bertram Maastricht B.V. is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau dat sinds 1990 klaarstaat voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Jarenlange ervaring in advies, management en CAD maakt ons tot een all-round bouwkundig ingenieursbureau. Onze werkwijze kenmerkt zich door een efficiënte aanpak en persoonlijke benadering.


Directievoering & Bouwtoezicht


Directievoering


Na gunning van een project aan de meest gerede aannemer wordt de uitvoering ter hand genomen. In de uitvoeringsfase worden de grote kostenposten uitgegeven en wordt zowel kwalitatief als kostentechnisch al dan niet waargemaakt wat in de voorgaande fasen zorgvuldig is voorbereid. De belangrijkste activiteiten tijdens de uitvoeringsfase houden direct verband met het beheersen van tijd, organisatie, geld, kwaliteit en informatie. Adviesbureau Bertram Maastricht B.V. heeft ruime ervaring in het voeren van de bouwdirectie bij zowel grote als kleine bouwprojecten.

De activiteiten die wij onder andere voor u kunnen verrichten zijn:

  • Voorzitten van bouwvergaderingen

  • Vertegenwoordigen van de opdrachtgever(s) en/of architectenbureau

  • Bewaken en beoordelen van (deel-)planningen

  • Bewaken en beheren van (deel-)budgetten

  • Beoordeling en afhandeling van meer- en minderwerken

  • Beoordelen en bewaken van de kwaliteit van het geleverde werk

  • Cordineren en beheren van de informatie verstrekking

  • Het vaststellen en bewaken van goedkeurings- en wijzigingsproceduresBouwtoezicht


Tijdens de realisatie van een (bouw-)project vormt het toezicht de schakel tussen de directievoerder en de bouwpartijen. Dit toezicht verzorgt de controle op de uitvoering van de werkzaamheden van de bouwpartijen en de afstemming van de uitvoeringsmethoden. Adviesbureau Bertram Maastricht B.V. beschikt de vaardigheden om dit toezicht te kunnen voeren en zorgt ervoor dat u te allen tijde een helder beeld krijgt over de voortgang, kwaliteit en kosten van de werkzaamheden.


Email
EcoQuastor EcoQuastor


Projecten
(Klik op de afbeelding voor meer informatie)
Adviesbureau Bertram Maastricht BV
Postbus 2197 - 6201 CB Maastricht
Bezoekadres:
Dr. Bakstraat 89 - 6216 CD Maastricht


Tel.: +31 (0)43 354 77 66
Fax: +31 (0)43 354 77 67
Web: www.bertram.nl
E-mail: