Bouwkundig onderzoek en advies

Adviesbureau Bertram Maastricht B.V. is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau dat sinds 1990 klaarstaat voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Jarenlange ervaring in advies, management en CAD maakt ons tot een all-round bouwkundig ingenieursbureau. Onze werkwijze kenmerkt zich door een efficiënte aanpak en persoonlijke benadering.


Bestekken & Calculaties


Bestekken


Het bestek is de complete omschrijving en beschrijving van een uit te voeren werk, inclusief de bij het werk horende bestektekening en details. Het bestek bevat tevens administratieve en wettelijke regelingen en bepalingen, waardoor dit document ook een contractstuk is. Het bestek kan betrekking hebben op een bouwwerk maar ook op een compleet project.

Het bestek bevat als eerste een algemeen deel met de algemene omschrijving, algemene projectgegevens, bepalingen over werkzaamheden van derden, regelingen over de aanbesteding en inschrijving. Vervolgens wordt aangegeven welke voorwaarden en voorschriften van toepassing zijn, bepalingen omtrent verzekeringen, bepalingen over verrekeningen van wijzigingen en meer- en minder werk, bepalingen over tekeningen en berekeningen en regelingen omtrent de arbeidsomstandigheden. Maar ook bouwplaatsvoorzieningen kunnen hierin aan de orde komen.

In de overige hoofdstukken wordt het hele object in onderdelen beschreven: welke materialen toegepast moeten worden en van welke kwaliteit. Tot slot worden alle bepalingen die afwijken van de Standaard bepalingen, beschreven. Hier dient de aannemer zich aan te houden.

Adviesbureau Bertram Maastricht B.V. beschikt over een STABU Compleet licentie en de benodigde software om bestekken volgens STABU systematiek te kunnen maken. Daarnaast is het bij ons bureau ook mogelijk om bestekken te laten maken volgens de richtlijnen van De Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB).

Doelstellingen van de BNB:

  • Bevorderen van de beroepsuitoefening van de leden in het algemeen en het bevorderen van de kennis, inzicht en vaardigheden van bestekdeskundigen in het bijzonder.

  • Bevorderen van de toepassing van het schrijven van een bestek.

  • Behartigen van de belangen van bestekdeskundigen.Calculaties


Op basis van tekeningen kunnen er gedurende de verschillende ontwerpfases van een bouwproject begrotingen/calculaties worden opgesteld. Gaande een project komt er steeds meer informatie vrij waardoor er een steeds nauwkeuriger beeld ontstaat. Wij vinden het dan ook van belang dat er regelmatig contact gehouden wordt met alle betrokken partijen in dit proces.

Tijdens de ontwerpfase van een bouwproject spreken we van een raming. Deze ramingen worden voor zover beschikbaar opgesteld aan de hand van elementprijzen. Adviesbureau Bertram Maastricht B.V. beschikt dan ook over de nodige ervaring en tevens over documentatie wat betreft deze elementprijzen.

Op het moment dat vaststaat wat er gerealiseerd dient te worden kan er op basis van de voorliggende stukken een directiebegroting gemaakt worden volgens de STABU standaard. Met deze methode is het goed mogelijk de openbegroting van de aannemer te beoordelen.


Projectenkaarten:


Bestekken:Adviesbureau Bertram Maastricht BV - Bestekken weergeven op een grotere kaart


Email
Adviesbureau Bertram Maastricht BV
Postbus 2197 - 6201 CB Maastricht
Bezoekadres:
Dr. Bakstraat 89 - 6216 CD Maastricht


Tel.: +31 (0)43 354 77 66
Fax: +31 (0)43 354 77 67
Web: www.bertram.nl
E-mail: