Bouwkundig onderzoek en advies

Adviesbureau Bertram Maastricht B.V. is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau dat sinds 1990 klaarstaat voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Jarenlange ervaring in advies, management en CAD maakt ons tot een all-round bouwkundig ingenieursbureau. Onze werkwijze kenmerkt zich door een efficiënte aanpak en persoonlijke benadering.


Beheer & Onderhoud


Beheer


Na een uitgebreide inventarisatie van de bouwkundige staat van het Onroerend Goed wordt er een concept meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. De te verwachten onderhoudswerkzaamheden worden hier in de tijd uitgezet en de met de uitvoering van dit onderhoud gemoeide kosten worden inzichtelijk gemaakt.

Na een kritische beschouwing en overleg met de opdrachtgever wordt de definitieve meerjaren onderhousplanning opgesteld. Jaarlijks worden er inspecties uitgevoerd om de meerjarenplanning actueel te houden. Het geplande onderhoud wordt voorbereid en in opdracht gegeven van gerenommeerde aannemers. De uitvoering wordt begeleid en op kwaliteit beoordeeld.


Groot onderhoud/renovatie


Bij het uitvoeren van groot onderhoud aan uw Onroerend Goed kunnen wij u adviseren in de beleidsuitgangspunten inzake de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden. Gezien de projectmatige wijze van uitvoeren van groot onderhoud verwijzen wij voor nadere informatie over de te leveren diensten naar de overige dienstgebieden.


Onderhoud


De kostenbewaking van de uit het onderhoudsplan voortvloeiende uit te voeren handelingen, het zogenaamde financieel beheer en het onderhouden van contact met de opdrachtgever over het geven van technisch advies en de juiste aanpak van de uit het onderhoudsplan voortvloeiende aandachtspunten.

Adviesbureau Bertram Maastricht B.V. doet onder andere het onderhoud van:

  • Alle Politie bureaus regio Limburg-Zuid

  • Diversen brandweer kazernes regionale Brandweer
Email
EcoQuastor EcoQuastor


Projecten
(Klik op de afbeelding voor meer informatie)
Adviesbureau Bertram Maastricht BV
Postbus 2197 - 6201 CB Maastricht
Bezoekadres:
Dr. Bakstraat 89 - 6216 CD Maastricht


Tel.: +31 (0)43 354 77 66
Fax: +31 (0)43 354 77 67
Web: www.bertram.nl
E-mail: